top of page
arc.net (white) (2).png
razor-1.1s-800px (1).png

Cập nhật trực theo thời gian thực các thông tin cập nhật về chuỗi sản xuất, trực tiếp từ phân xưởng sản xuất của các nhà cung cấp.

Tận dụng kinh nghiệm của Arcstone trong các hệ thống thực thi sản xuất, arc.net cung cấp thông tin chi tiết về việc sản xuất các đơn đặt hàng của doanh nghiệp của bạn. Doanh nghiệp có thể tích hợp arc.net với các công cụ và hệ thống ERP hiện có để cung cấp một cái nhìn tổng thể về toàn bộ chuỗi cung ứng của doanh nghiệp từ nguyên liệu thô đến thành phẩm.

arc.net_3.png
Movers Carrying Packages

Theo dõi chuỗi cung ứng, thông qua quyền truy cập vào các chứng chỉ, các báo cáo kiểm toán của mọi thành phần được sử dụng.

arc.net incoming orders.png
arc.net screenshot 2.png
fail-1.1s-800px (1).png

Dự kiến trì hoãn 

Thiếu hàng tồn kho

razor-1.1s-800px (1).png
arc.lite2.png
razor-1.1s-800px (1).png
arc.ops.png
unbox-1.1s-800px.png
arc.lite2.png

Truy xuất được nguồn gốc của mọi thành phần và các chứng chỉ liên quan. Theo dõi được các bên liên quan tới đơn hàng và phản ứng một cách nhanh chóng với các thay đổi để giảm thiểu sự gián đoạn

Packages on Shelves

Theo dõi toàn bộ chuỗi cung ứng từ nguyên liệu thô cho tới thành phẩm

iron-ore-icon-18.jpg
noun_Razor_55890_edited.png
Conveyor Belt
arc.net map.png
arc.lite2.png
arc.lite2.png
plastic.png
noun_Razor_55890_edited.png
ruby-1.1s-800px.png
razor-1.1s-800px (1).png

Bảng biêu thời gian thực cho cái nhìn tổng quan về trạng thái sản xuất.

arc_edited.jpg

Phát hiện các vấn đề trong kho hàng và lịch trình giao hàng. Nhận thông tin chi tiết có giá trị & tối ưu hóa chuỗi cung ứng của bạn

Các tính năng

Mua
Kế hoạch
Tối ưu hóa
Lợi ích

Cung cấp dữ liệu thời gian thực về tất cả các cấp nhà cung cấp để xây dựng chiến lược tìm nguồn cung và mua nguyên liệu đầu vào trực tiếp từ các nhà máy.

Dựa vào dữ liệu chính xác, thời gian thực về các hoạt động sản xuất để tối ưu hóa việc lập kế hoạch chuỗi cung ứng trong ngắn và dài hạn.

Sử dụng khả năng học máy (machine learning) để dự báo cung và cầu và tự động hóa các quyết định tìm nguồn cung ứng.

Phản ứng nhanh chóng với các thay đổi để giảm thiệu sự gián đoạn và đảm bảo thời gian sản xuất và giao hàng nhanh chóng.

Đem lại sự minh bạch trong chung cung ứng với giải pháp arc.net

To know more about the arc.net's solution and its capabilities, fill up the contact form and one of our team members will be in touch with you soon.

Contact Us

Thanks for submitting!

bottom of page