top of page

Our Covid 2019 response and Unity Program

XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI DỮ LIỆU SẢN XUẤT

Mở ra sức mạnh của dữ liệu sản xuất
blue.png
Trực quan
green.png
Điều khiển
red.png
Tối ưu
SOLUTIONS

Giải pháp của chúng tôi

arc.net

TM

Đạt được nguồn cung cấp
đầy đủ về chuỗi cung cấp

Nền tảng kĩ thuật số an toàn của chúng tôi cung cấp khả năng hiển thị đầy đủ đến tất cả các cấp của nhà cung cấp cho cái nhìn toàn diện về chuỗi cung ứng cho chiến lược mua và tìm nhà cung ứng

arc.ops

TM

Tối ưu hóa hoạt động sản xuất trong thời gian thực

 Our highly configurable and low-code advanced MES allows you to visualize and control your production operations. With over 40 modules, we have the right solutions for you.

arc.lite

TM

Số hóa các qui trình thủ công từ lúc bắt đầu

Hệ thống MES của chúng tôi có thể triển khai nhanh chóng với cài đặt và vận hành để hỗ trợ số hóa qui trình và vận hành nhà máy thủ công.

CASE STUDIES

Giải pháp của chúng tôi

Xem cách chúng tôi giải quyết những khó khăn của khách hàng thông qua sức mạnh của dữ liệu thời gian thực.

CUSTOMERS
xacti
Clariant_logo_logotype.png
Our customers
metalcool
dynapack asia
Heineken_International_logo.svg.png
SCIEX_LOGO545w.png
Barghest Building Performance
Unilever
Sanofi
Our systems integration partners
CONTACT
Hãy đi đầu trong công nghệ 4.0 với chúng tôi
bottom of page