top of page
Sứ mệnh
Cách mạng hóa trong sản xuất
Công nghiệp 1.0
Hơi nước
Công nghiệp 2.0
Sản xuất hàng loạt
Công nnghiệp 3.0
Tự động hóa

Nền sản xuất tiếp theo là Công nghiệp 4.0 Nhà máy thông minh

Thời gian thực
Kết nối
Tự động

Truy cập mọi nơi, mọi lúc một cách nhanh chóng vào dữ liệu của các quá trình sản xuất để giám sát và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu quan trọng.

Kết nối phân xương sản xuất với các kênh giao tiếp giữa con người và máy móc với sự hỗ trợ của các cảm biến IoT.

Truy cập mọi nơi, mọi lúc một cách nhanh chóng vào dữ liệu của các quá trình sản xuất để giám sát và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu quan trọng.

Dành cho các doanh nghiệp SMEs bắt đầu số hóa

arc.lite2.png

Hãy bắt đầu với MES arc.lite

Giải pháp MES miễn phí của chúng tôi là lựa chọn hoàn hảo cho SMEs bắt đầu chuyển đổi số sản xuất.

Dành cho các doanh nghiệp LLEs, MNCs và các doanh nghiệp lớn

arc.ops.png

Xây dựng tương lai với MES arc.ops

Giải pháp MES tiên tiến, được modun hóa là bước tiến tiếp theo trong việc mở xây dựng giải pháp số hóa hoàn toàn và khả năng mở rộng sản xuất của doanh nghiệp

Giải pháp cho MNCs và quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng

arc.net_3.png

Tối ưu, kiểm soát và trực quan hóa toàn diện với arc.net

Đêm lại dữ liệu của chuỗi cung ứng sản xuất trên toàn cầu trong thời gian thực

Arcstone_Colour_1024px_New.png
Manufacturing Insight

Đem lại cái nhìn sâu sắc về các quy trình sản xuất và khả năng giám sát, duy trì và kiểm soát sản xuất với dữ liệu thời gian thực.

Modular Solutions

Chúng tôi cung cấp một giải pháp MES mở, linh hoạt, được modun hóa cho phép tích hợp với các hệ thống sẵn có và các thiết bị phần cứng bao gồm các cảm biến IoT, máy móc, các phần mềm ERP, các hệ thống máy tính để tạo ra một mạng dữ liệu sôi động về hoạt động sản xuất.

Maximise Productivity

Chúng tôi cung cấp một giải pháp đơn giản, dễ sử dụng cho các nhà quán lý, người lao động để thực hiện các công việc hàng ngày với hiệu suất tối đa. Cho phép các nhà quản lý cấp cao hoạch định các kế hoạch cho tương lai bằng các dữ liệu trực quan về các nhà máy của họ ở mọi nơi, mọi lúc.

Tìm hiểu thêm về giải pháp số hóa sản xuất của Arcstone!

Để tìm hiểu thêm về các giải pháp và dịch vụ của chúng tôi, hãy điền vào biểu mẫu liên hệ và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

bottom of page