HỘI KẾT NỐI CÁC NHÀ
SẢN XUẤT

Làm việc với các hiệp hội để đưa bộ công cụ đến tay các nhà sản xuất một cách nhanh chóng, trên quy mô lớn và toàn diện.

ĐỔI MỚI NĂNG LỰC
THÔNG QUA HỢP TÁC

Arcstone hợp tác chặt chẽ với các nhóm ngành để tích hợp các giải pháp, dịch vụ, các khả năng và các đề suất nhằm tạo cầu nối tốt hơn cho các nhà sản xuất lớn và nhỏ theo hướng chuyển đổi kỹ thuật số.

Để chuyển đổi ngành công nghiệp đòi hỏi nhiều hơn là chỉ một mình Arcstone. Trong khi hợp tác với các nhóm ngành, chúng tôi có thể mang giải pháp số hóa sản xuất đến với tất cả mọi người trên toàn quốc!

CÁCH ARCSTONE HOẠT ĐỘNG VỚI
CÁC HIỆP HỘI

%F0%9F%93%B8%20_mariogogh_edited.jpg

Kết nối các thành viên trong ngành với các bộ công cụ trong toàn bộ hệ sinh thái để có một giải pháp tích hợp đầy đủ

Cầu nối và
kết nối

Hackathon.png

Giảng dạy và truyền đạt các phương pháp hay nhất thông qua các buổi học trực tuyến và trực tiếp

Hội thảo và Hội nghị trực tuyến

Roll-out.png

Làm việc với các hiệp hội để đưa bộ công cụ đến tay các nhà sản xuất một cách nhanh chóng, trên quy mô lớn và toàn diện

Triển khai

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

HỢP TÁC VỚI
ARCSTONE

Để tìm hiểu thêm về cách bạn có thể trở thành đối tác của Arcstone, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu được cung cấp.