top of page
Image by Crystal Jo

Ngành hàng tiêu dùng

Refrigerated Goods
Tiềm năng phát triển của ngành sản xuất tiêu dùng trên thế giới

Tăng trưởng FMCG sau năm 2020 được dự báo sẽ đạt ít nhất 10% vào quý đầu tiên của năm 2021. Tiếp tục tăng trưởng trong lĩnh vực Thương mại điện tử được dự đoán sẽ thúc đẩy tăng trưởng toàn ngành, chiếm 12% thị phần FMCG.

Nguồn: Kantar

Hơn một phần ba đang nâng cấp công nghệ sản xuất của họ, cũng như đầu tư vào công nghệ tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) và trí tuệ nhân tạo (AI).

Nguồn: Deloitte

Image by Science in HD
Cải thiện chất lượng sản xuất, lập kế hoạch và hiệu suất thiết bị.

Kiểm soát chất lượng và lập kế hoạch sản xuất

Hiệu quả thiết bị tổng thể (OEE) để tối ưu hóa hoạt động

 • Cản thiện theo dõi độ an toàn và cập nhật cho trạng thái Đảm bảo chất lượng (QA)

 • Các Quy trình An toàn được số hóa để cải thiện đầu vào, theo dõi và giám sát dữ liệu liên quan đến an toàn và QA.

 • Kiểm soát toàn bộ khoảng không quảng cáo để xác định mức tồn kho thấp và cung cấp khả năng hiển thị và kiểm soát đầy đủ.

 • Xác định thời gian ngừng hoạt động tiềm ẩn và lý do từ tình trạng máy, tập trung nguồn dữ liệu để tính hiệu suất OEE và  các bản báo cáo

 • Kiểm soát hoàn toàn việc lập lịch bảo trì, cho phép phát hiện sớm và giải quyết nguyên nhân gốc rễ

 • Báo động và cảnh báo cho hoạt động tức thì hoặc dự phòng

Truy xuất nguồn gốc sản xuất dựa trên dữ liệu

Sử dụng arc.ops để tìm ra các bước cải tiến trong việc tạo ra giá trị và độ an toàn

shutterstock_214144171.jpg

Cung cấp bởi arc.ops

Kiểm soát chất lượng
 • Cải thiện giám sát an toàn  và cập nhật cho trạng thái Đảm bảo chất lượng (QA)

 • Quy trình sản xuất được số hóa để cải thiện đầu vào, theo dõi và giám sát dữ liệu liên quan đến QA

 • Kiểm soát toàn bộ kho để xác định mức tồn kho thấp và cung cấp khả năng hiển thị và kiểm soát đầy đủ dữ liệu kho

 • Quy trình kiểm soát chất lượng tùy chỉnh với danh sách kiểm tra kỹ thuật số linh hoạt và chữ ký điện tử

Dữ liệu theo thời gian thực

cung cấp bởi arc.ops

 • Trang tổng quan cập nhật theo thời gian thực các thông tin chi tiết ngay lập tức về quy trình sản xuất và hoạt động của sàn nhà máy

 • Bảng điều khiển và cảnh báo có thể cài đặt cấu hình để theo dõi và giám sát máy móc và thiết bị theo thời gian thực

 • Xây dựng và tạo các bản báo cáo cả thủ công và tự động để xem toàn bộ cơ sở về hiệu suất của máy móc và thiết bị để tối ưu hóa theo thời gian thực

Savings.png
Giám sát hiệu quả sản xuất

cung cấp bởi arc.ops

 • Xác định thời gian ngừng hoạt động tiềm ẩn và lý do từ tình trạng máy, tập trung nguồn dữ liệu cho OEE và báo cáo

 • Kiểm soát hoàn toàn việc lập lịch bảo trì, cho phép phát hiện sớm và phá vỡ nguyên nhân gốc rễ

 • Báo động và cảnh báo cho hành động ngay lập tức và phòng ngừa

Interested to find out more?

bottom of page