CHIẾN LƯỢC
CÁC CÔNG TY TƯ VẤN

Arcstone hợp tác với các công ty tư vấn hàng đầu trên toàn cầu để cung cấp các giải pháp chuyển đổi kỹ thuật số tiên tiến cho khách hàng của chúng tôi.

ĐỔI MỚI NĂNG LỰC
VỚI GIẢI PHÁP ARCSTONE

Mô hình quan hệ đối tác của chúng tôi được thiết kế để tạo điều kiện cho một hệ sinh thái đối tác có đòn bẩy cao cho những khách hàng muốn tối ưu hóa hoạt động sản xuất và kinh doanh của họ.

Các đối tác tư vấn của chúng tôi đã có kinh nghiệm thực hành và phù hợp với cách tiếp cận phân phối đối tác của Arcstone với khả năng tiếp cận tài liệu đào tạo, hội thảo và triển khai.

CÁCH ARCSTONE HOẠT ĐỘNG VỚI
CÁC ĐƠN VỊ TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC

%F0%9F%93%B8%20_mariogogh_edited.jpg

Thực hiện các khóa đào tạo dựa trên hội thảo về số hóa để hỗ trợ việc thiết lập và phát hành các giải pháp Arcstone.

Hội thảo

Hackathon.png

Dẫn dắt các cuộc thi hackathons để tối ưu hóa giải pháp và triển khai

Hackathons

Roll-out.png

Lập chiến lược và thực hiện việc triển khai MES và các bộ công cụ kiểm soát Chuỗi cung ứng trên quy mô toàn diện

Roll-Out

HỢP TÁC VỚI
ARCSTONE

Để tìm hiểu thêm về cách bạn có thể trở thành đối tác của Arcstone, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu được cung cấp.