top of page
shutterstock_189605213.jpg

Nhựa, bao bì

Image by Jonathan Chng
Thị trường 320 tỷ đô la

Quy mô thị trường bao bì, nhựa toàn cầu dự kiến đạt 320,94 tỷ USD vào năm 2027, đạt tốc độ CAGR dựa trên doanh thu là 4,0% trong giai đoạn dự báo. Thị trường được thúc đẩy chủ yếu bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với bao bì nhựa từ ngành thực phẩm và đồ uống và bao bì công nghiệp. Nhu cầu về nhà ở, ô tô và căn hộ mới dự kiến sẽ tăng lên cùng với sự gia tăng thu nhập khả dụng ở các quốc gia như Hoa Kỳ, Ấn Độ và Trung Quốc.

Nguồn: Grand View Research Inc.

Một trong những động lực chính cho ngành bao bì nhựa là tăng trưởng ngành dược phẩm. Nhờ những tiến bộ của khoa học và công nghệ, ngành công nghiệp dược phẩm đã phát triển với tốc độ nhanh chóng trong những năm qua, đặc biệt là ở các quốc gia mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil.

Nguồn: Grand View Research Inc.

Image by quokkabottles
Lập bản đồ quy trình chiến lược, Thu thập dữ liệu và Tích hợp dữ Liệu

Theo dõi sản xuất theo thời gian thực

Thu thập và Tích hợp dữ liệu

 • Bản đồ Quy trình Chiến lược của Arcstone cung cấp khả năng truy cập từ xa vào chế độ xem thời gian thực về các hoạt động của bạn

 • Có được quyền truy cập vào chế độ xem trực tiếp về trạng thái máy, hiệu suất và dây chuyền sản xuất của bạn

 • Cho phép truy xuất nguồn gốc và khả năng hiển thị sản phẩm từ mọi nơi trên thế giới

 • Hệ thống thu thập dữ liệu arc.quire của chúng tôi có thể lấy các luồng dữ liệu từ các phân xưởng sản xuất, cho phép theo dõi và kiểm soát hoạt động theo thời gian thực

 • Hệ thống arc.link của Arcstone có thể tích hợp với các giải pháp phần mềm hiện có, vì vậy các nhà sản xuất có thể tập trung dữ liệu cốt lõi vào các cơ sở dữ liệu cụ thể

Truy xuất nguồn gốc sản xuất dựa trên dữ liệu

Sử dụng arc.ops để tìm ra các bước cải tiến trong việc tạo ra giá trị và độ an toàn

Recycled Plastic
Lập lịch nâng cao

arc.ops offers

 • Tạo, quản lý và chuyển các đơn hàng thành các yêu cầu sản xuất để vận hành một cách liền mạch quá trình sản xuất và chế biến

 • Bộ công cụ toàn diện cung cấp khả nâng lập kế hoạch, tạo quy trình làm việc, tạo hoạt động sản xuất và phân bổ tài nguyên một cách nhanh chóng, tự động

 • Kết nối các quy trình sản xuất một cách linh hoạt, có thể cấu hình để hiển thị trạng thái máy và tài nguyên sử dụng

arc.ops offers

Bản đồ quy trình chiến lược
 • Giám sát toàn diện, linh hoạt trong thời gian thực đối với toàn bộ hoạt động sản xuất của nhà sản xuất

 • Khả năng nhanh chóng phát hiện, đào sâu, xác định nguyên nhân gốc rễ và thực hiện các quyết định để khắc phục mọi vấn đề sản xuất khi đang vận hành

 • Tích hợp với các hệ thống khác để cung cấp các tính năng nâng cao, chẳng hạn như giải pháp kỹ thuật số (mô phỏng), giao diện máy trạm tùy chỉnh, v.v.

arc.ops offers

Truy xuất nguồn gốc
 • Cải thiện khả năng theo dõi và xác định nguyên liệu, năng lượng, lao động và các đầu vào khác trong quá trình sản xuất

 • Đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và kiểm tra nguyên liệu thô ngay cả với những yêu cầu khắt khe nhất

 • Bộ công cụ tích hợp gồm quét mã vạch và RFID để theo dõi việc sử dụng nguyên liệu thô

 • Tự động lên lịch công việc dựa trên nguồn nhân lực, máy móc và tài nguyên sẵn có

Interested to find out more?

bottom of page