Số hóa ngành khai thác mỏ

Gần một phần ba trong số 370 tỷ đô la giá trị kinh tế hàng năm dự kiến sẽ được thực hiện thông qua số hóa việc bảo trì thiết bị

Cơ hội 100 tỷ đô la

Giá trị kinh tế tiềm năng hàng năm thông qua số hóa (USD), Sáng kiến toàn cầu McKinsey

100bn opportunity graph2.png
Đã đến lúc ngành khai thác mỏ số hóa các hoạt động bảo trì thiết bị của họ!

Thiết lập nền tảng kỹ thuật số với một giải pháp linh hoạt  có thể cấu hình

Chuẩn bị nền tảng cho các ứng dụng về Học máy (ML)Trí tuệ nhân tạo (AI)

 • Linh hoạt để cho phép dễ dàng tích hợp với các hệ thống mới và hiện có

 • Có thể cấu hình để phù hợp với tính chất phức tạp và năng động của các hoạt động bảo trì

 • Giao diện đơn giản và trực quan, giúp hỗ trợ người sử dụng dùng ở tất cả các cấp của tổ chức

 • Nền tảng kỹ thuật số là tiền đề công nghệ để ML/AI  hoạt động hiệu quả

  Bắt đầu chuyển đổi sang văn hóa tổ chức theo hướng dữ liệu thông qua giai đoạn 1 sẽ đẩy nhanh các lợi ích từ ML/AI cho phép các đối tác của chúng tôi tham gia trợ giúp

 • Sự dự đoán về các giải pháp ML/AI đã được chứng minh trong ngành sản xuất và nó đã chín muồi để khai thác

Bảo Trì Thiết Bị Dựa Trên Dữ Liệu

Nhận ra các cải tiến về thay đổi bước trong kiểm soát an toàn và tạo giá trị với arc.ops

Image by Albert Hyseni

arc.ops offers

Availability.png
Tính khả dụng
 • Truy xuất nguồn gốc theo thời gian thực của các hoạt động bảo trì giúp loại bỏ sự chậm trễ về thủ tục có thể tránh được

 • Thu thập dữ liệu toàn diện giúp tăng tốc phân tích nguyên nhân gốc rễ để bảo trì mục tiêu

 • Các thuật toán và chỉ số phòng ngừa giúp giảm thời gian dành cho việc bảo trì không cần thiết và không hiệu quả

Safety.png
An toàn

arc.ops offers

 • Hướng dẫn bằng video trực tiếp giúp giảm thiểu sai sót của con người trong quy trình bảo trì

 • Các thuật toán dự đoán sự cố và giảm nguy cơ các hỏng hóc nguy hiểm

 • Đảm bảo chất lượng kỹ thuật số và danh sách kiểm tra an toàn đảm bảo thiết bị luôn phù hợp với mục đích

Savings.png
Tiết kiệm

arc.ops offers

 • Đưa ra các phương pháp phòng ngừa và loại bỏ một cách có logic sự phụ thuộc không hiệu quả vào các chỉ số "chỉ số trung bình của các lần thất bại"

 • Tăng tốc phân tích nguyên nhân gốc rễ, giảm lãng phí lao động và phụ tùng thay thế

Đăng ký xem demo ngay hôm nay
Case studies

Hệ thống bảo trì thiết bị

Tìm hiểu về các case studies của chúng tôi về cách các mô-đun EMS của Arcstone đã giúp số hóa và tăng tốc các hoạt động bảo trì cho hoạt động khai thác

Tích hợp Tích hợp & Tích hợp

Tìm hiểu về các case studies của chúng tôi về cách bộ công cụ của Arcstone giúp tích hợp các giải pháp phần cứng và phần mềm hiện có của doanh nghiệp