top of page

HỆ THỐNG

TÍCH HỢP

Arcstone hợp tác với các đối tác triển khai đã có uy tín để mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng.

THIẾT KẾ HỆ THỐNG
VỚI GIẢI PHÁP CỦA ARCSTONE

Các đối tác tích hợp hệ thống của Arcstone đã phát triển khả năng triển khai tích hợp hoàn thiện ở tất cả các thị trường của Arcstone. Các đối tác này đã được kiểm chứng về khả năng triển khai giải pháp thành công trong nhiều loại dự án khác nhau.

Các đối tác tích hợp hệ thống hợp tác chặt chẽ với Arcstone để tạo ra một giải pháp triển khai hoàn thiện, cho phép khách hàng nhanh chóng áp dụng các giải pháp Arcstone với chi phí thấp hơn.

CÁCH ARCSTONE HOẠT ĐỘNG VỚI
CÁC ĐỐI TÁC TÍCH HỢP HỆ THỐNG

i%2520was%2520cleaning%2520my%2520laptop

Phối hợp tích hợp phần cứng với các giải pháp của Arcstone và hệ thống sẵn có của khách hàng

Tích hợp phần cứng

Flume%20in%20Switzerland_edited.jpg

Triển khai các giải pháp Arcstone tại các cơ sở của khách hàng và hỗ trợ di chuyển dữ liệu.

Triển khai &
Hỗ trợ

Curved%20ceiling%20ribs_edited.jpg

Cộng tác với Arcstone và khách hàng để cung cấp các giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Tùy chỉnh phần mềm

CÁC ĐỐI TÁC TÍCH HỢP HỆ THỐNG CỦA CHÚNG TÔI

bottom of page