top of page
Lecture

SỐ HÓA SẢN XUÂT THÔNG QUA ĐÀO TẠO

Thông qua hợp tác với các tổ chức học thuật trên toàn cầu, Arcstone đang trợ giúp đào tạo thế hệ tiếp theo của các Chuyên gia Sản xuất Kỹ thuật số bằng bằng cách tổ chức các lớp chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất số.

Tạo điều kiện cho nhân tài trẻ và tái đào tạo lực lượng lao động có kinh nghiệm để thúc đẩy:

• Kiến thức về dữ liệu

• Các công cụ kỹ thuật số cho người lao động

• Nâng cao kỹ năng và cải thiện năng lực

• Cải thiện năng suất

• Tăng cường hiệu quả sử dụng

• Nâng cao chất lượng

Person Holding Tablet

Phương pháp số hóa

• Đào tạo và hội thảo chuyên đề do Arcstone thực hiện

• Cung cấp arc.lite miễn phí cho các dự án của sinh viên

Đào tạo

• Arcstone kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ và sinh viên cho các dự án hợp tác

• Sinh viên hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ triển khai giải pháp số hóa trong nhà máy

Kết nối

• Sinh viên có được kinh nghiệm trực tiếp triển khai các công cụ tiên tiến cho các dự án chuyển đổi kỹ thuật số

• Tạo mối liên hệ lâu dài giữa sinh viên và nhà tuyển dụng

Tăng cường hiệu quả 
UNDP Transformation.png

Giáo dục - Chương trình giảng dạy Đại học

National_University_of_Singapore_logo_NU
President_University_Logo.png
Logo-UPH-Universitas-Pelita-Harapan-Orig

Thông qua sự hợp tác của Arcstone với các viện giáo dục khác nhau về đào tạo nâng cao, chúng tôi đã thiết lập một chương trình giảng dạy để hướng dẫn sinh viên trong một khóa học cơ bản dựa trên MES của chúng tôi. Khóa học sẽ cung cấp cho họ kiến thức chuyên môn để xử lý arc.lite MES của chúng tôi và thu được kinh nghiệm quý giá trong Công nghiệp 4.0 và Chuyển đổi kỹ thuật số.

Kết nối - Tiếp cận các doanh nghiệp SME

Shaking Hands

Thông qua hợp tác với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở địa phương, sinh viên theo chương trình đào tạo sẽ có thể làm việc trong các dự án hợp tác thực tế để áp dụng các kỹ năng và kiến thức của họ.

Tăng cường hợp tác nghiên cứu thông qua thực hành trong ngành và các dự án trong thế giới thực giúp sinh viên có cơ hội củng cố các kỹ năng và năng lực của mình.

Kinh nghiệm -  Mạng lưới sản xuất

shutterstock_199541387.jpg

Trong giai đoạn cuối của chương trình, sinh viên sẽ có thể tận dụng mạng lưới rộng lớn của các khách hàng và đối tác hàng đầu trong ngành sản xuất của Arcstone.

Những sinh viên đã trải qua chương trình sẽ có khả năng giúp các nhà sản xuất chuyển đổ số, giúp họ vào nhữngcơ hội lý tưởng về việc làm và thăng tiến.

Đăng ký với chúng tôi để bắt đầu Hợp tác Giáo dục, đào tạo với Arcstone.

Ngoài ra, để biết thêm về giải pháp arc.lite và các tính năng của nó, hãy điền vào biểu mẫu liên hệ và chúng tôi sẽ sớm hỗ trợ bạn.

Contact Us

Thanks for submitting!

bottom of page