top of page
Doctor Using Digital Tablet

Chế phẩm sinh học

Microscope
Đổi mới trong công nghệ y tế để thúc đẩy tăng trưởng

Các chính sách hỗ trợ của chính phủ (và các cơ quan liên quan) liên quan đến sinh học tổng hợp là một động lực tác động đến tăng trưởng chính trong lĩnh vực này. Các nền kinh tế phát triển như Vương quốc Anh và Hoa Kỳ đang giám sát nghiêm túc và tài trợ cho các sáng kiến R&D sinh học tổng hợp.

Nguồn: Grand View Research Inc.

Quy mô thị trường công nghệ sinh học toàn cầu dự kiến sẽ đạt 727,1 tỷ USD vào năm 2025, với tốc độ CAGR là 7,4% theo một báo cáo mới của Grand View Research, Inc. Sự xuất hiện của một số chủ đề chính trên thị trường dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong ngành này đến một mức độ sinh lợi.

Những tiến bộ công nghệ liên quan đến sự thâm nhập của trí tuệ nhân tạo trong ngành công nghiệp này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự tiến bộ với những con đường tiềm năng.
 

Nguồn: Grand View Research Inc.

Image by Marcelo Leal
Hệ thống kiểm soát quá trình và phân tích thời gian thực

Thu thập và phân tích dữ liệu thời gian thực

Cải thiện Báo cáo và Hiệu quả Hoạt động

 • Đọc dữ liệu thời gian thực và tích hợp với phần mềm của bên thứ ba và các hệ thống khác

 • Các giao diện có thể tùy chỉnh để dễ dàng chuyển đổi, đào tạo và điều chỉnh sang các hệ thống mới

 • Các công cụ phân tích và thống kê để phân tích dữ liệu sản xuất nhằm tái tạo các điều kiện tối ưu.

 • Các công cụ báo cáo được tùy chỉnh để tổ chức cơ sở dữ liệu và giảm lưu lượng truy cập

 • Tích hợp với thiết bị di động để cải thiện bảo trì tại chỗ

 • Bộ công cụ phân tích và cảnh báo thời gian thực để cải thiện việc sử dụng dữ liệu

Truy xuất nguồn gốc sản xuất dựa trên dữ liệu

Sử dụng arc.ops để tìm ra các bước cải tiến trong việc tạo ra giá trị và độ an toàn

Science Lab
Tích hợp hệ thống

arc.ops offers

 • Hệ thống thu thập dữ liệu arc.quire của chúng tôi có thể lấy các luồng dữ liệu từ các phân xưởng sản xuất, cho phép theo dõi và kiểm soát hoạt động theo thời gian thực

 • Hệ thống arc.link của Arcstone có thể tích hợp với các giải pháp phần mềm hiện có, vì vậy các nhà sản xuất có thể tập trung dữ liệu cốt lõi vào các cơ sở dữ liệu cụ thể

 • Cảnh báo theo mong muốn và kích hoạt quy trình công việc mới khi máy móc hoặc tài nguyên không khả dụng

arc.ops offers

Truy xuất nguồn gốc
 • Cải thiện khả năng theo dõi và xác định nguyên liệu, năng lượng, lao động và các đầu vào khác trong quá trình sản xuất

 • Đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và kiểm tra nguyên liệu thô ngay cả với những yêu cầu khắt khe nhất

 • Bộ công cụ tích hợp gồm quét mã vạch và RFID để theo dõi việc sử dụng nguyên liệu thô của bạn

 • Tự động lên lịch công việc dựa trên nguồn nhân lực, máy móc và tài nguyên sẵn sàng

arc.ops offers

Kiểm soát chất lượng
 • Cải thiện giám sát an toàn  và cập nhật cho trạng thái Đảm bảo chất lượng (QA)

 • Quy trình sản xuất được số hóa để cải thiện đầu vào, theo dõi và giám sát dữ liệu liên quan đến QA

 • Kiểm soát toàn bộ kho để xác định mức tồn kho thấp và cung cấp khả năng hiển thị và kiểm soát đầy đủ dữ liệu kho

 • Quy trình kiểm soát chất lượng tùy chỉnh với danh sách kiểm tra kỹ thuật số linh hoạt và chữ ký điện tử

Interested to find out more?

bottom of page