top of page

CÁC NHÀ CHẾ TẠO TRANG THIẾT BỊ & MÁY MÓC

Cung cấp phần cứng tiên tiến, độc đáo được trang bị bộ tính năng được mô-đun hóa của Arcstone.

GIẢI PHÁP TĂNG GIÁ TRỊ CHO THIẾT BỊ VÀ SẢN PHẨM

Các đối tác sản xuất thiết bị và máy móc có thể tận dụng bộ giải pháp mô-đun hóa của Arcstone để tối ưu hóa, kiểm soát và cấu hình các luồng dữ liệu để cho phép trực quan hóa dữ liệu ngay lập tức thông qua số hóa việc sản xuất thiết bị và máy móc.

Các giải pháp không phục thuộc vào phần cứng của Arcstone tích hợp liền mạch với thiết bị và máy móc của nhà máy để trao cho các nhà sản xuất thông tin chi tiết theo thời gian thực để ra quyết định dựa trên dữ liệu.

CÁCH GIẢI PHÁP CỦA ARCSTONE HOẠT ĐỘNG VỚI CÁC THIẾT BỊ & MÁY MÓC

shutterstock_187681595_edited.jpg

Liên kết với các mô-đun Arcstone, như bảo trì, cảnh báo và báo cáo tự động, để cho phép cải thiện khả năng kiểm soát và tối ưu hóa.

Tận dụng các mô-đun Arcstone

shutterstock_138865001_edited.jpg

Thử nghiệm và phát triển các giải pháp cùng với Arcstone cho các sản phẩm mới ra thị trường.

Liên kết đổi mới sáng tạo

shutterstock_187681595_edited.jpg

Gia tăng giá trị cho các dịch vụ của khách hàng bằng cách trao quyền cho họ thông qua số hóa  các thiết bị và máy móc sản xuất.

Triển khai đến
Khách hàng

IOT KIT

Bộ KIT IoT của Arcstone là một công cụ plug-and-play cho phép trực quan hóa dữ liệu ngay lập tức từ quá trình số hóa thiết bị và máy móc sản xuất. Mô-đun hóa cho phép cấu hình các luồng dữ liệu để tạo ra các bảng điều khiển KPI trong thời gian thực.

bottom of page