top of page
Handshake

CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO

Bạn nhận được mã giới thiệu từ đối tác kinh doanh? Hãy để bạn bắt đầu hành trình chuyển đổi kỹ thuật số của mình.

Khi chúng tôi xác nhận mã giới thiệu hoàn thất, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để có thông tin chi tiết.

Nếu cần tư vấn và giải đáp, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ contact@arcstone.co

Image by Luis Villasmil
Nguyên tắc giới thiệu
  1. Nguyên tắc giới thiệu
    Mã giới thiệu chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi tổ chức

  2. Mã giới thiệu sẽ cấp cho cả khách hàng và người giới thiệu 1 tháng phép miễn phí và hỗ trợ cho các giải pháp và dịch vụ đã chọn

  3. Số tháng cấp phép và hỗ trợ dựa trên giới thiệu có thể được tích lũy cho người giới thiệu

  4. Các tháng  được cấp phép và hỗ trợ miễn phí từ các lượt giới thiệu là không thể chuyển nhượng và không thể trao đổi

bottom of page